Motorex
 • Spray αλυσίδας κίνησης Motorex 622 baby 56ml

  7.90

  Λιπαντικό σπρέι καδένας πλήρως συνθετικό, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση εκτός δρόμου (cross – enduro). Αποτελεσματική μείωση των τριβών ιδιαίτερα στις καδένες τύπου Ο-Ring. Αυξημένη αντοχή στο νερό, τις μεγάλες aδύναμη. Μικρή φιάλη των 56ml οι οποίεα αναγομώνεται από τις μεγάλες για να μπορείτε να την έχετε πάντοτε μαζί σας.

   

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Πριν τη χρήση ανακινήστε καλά. Εφαρμόστε μιρκή ποσότητα σε καθαρισμένη αλυσίδα (MOTOREX POWER CLEAN). Αφήστε να δράσει.

   

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Περιέχει Βουτένιο, Πολυμερές με 2-μεθυλο-1-προπένιο, Υδρογονάνθρακες, C7-C9, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλοαλκάνια,  Υδρογονάνθρακες, C6-C7, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλοαλκάνια, <5% n-εξάνιο, Υδρογονάνθρακες, C15-C2, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλοαλκάνια, <0.03% αρωματικές ουσίες. Η222-229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Η315 Προκαλεί ερεθοσμό του δέρματος. Η412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Ρ102 Φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Ρ103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Ρ210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. Ρ251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Ρ211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Ρ410+Ρ412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50C / 122F.  Ρ501 Απορρίψτε το περιεχόμενο / περιέκτη σύμφωνα με τις τοπικές / περιφερειακές/ εθνικές / διεθνείς διατάξεις.

  Κέντρο δηλητηριάσεων 210 779 3777

 • Spray καθαρισμού-γυαλίσματος Quick Cleaner 60 Motorex

  8.10

  Εξαιρετικά αποτελεσματικό καθαριστικό χωρίς την χρήση νερού. Ιδανικό  για πλαστικά, γείσα, παρμπρίζ, βαμμένα μέταλλα. Αφαιρεί επίμονους λεκέδες από έντομα, βρωμιά, σκόνη, κλπ. Σε συσκευασία 500ml. και σε μικρό  sprey 60ml για να το έχετε πάντα μαζί σας.

   

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Ψεκάστε τα εξαρτήματα που θέλετε και μετά από σύντομο χρόνο δράσης τρίψτε με στεγνό πανί. Μην το χρησιμοποιείτε στον ήλιο. Μην το αφήνετε να στεγνώστει. Μην ψεκάζετε σε ελαστικά.

   

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Μακριά από θερμότητα / θερμές επιφάνειες.

  Κέντρο δηλητηριάσεων 210 779 3777

 • Spray αλυσίδας κίνησης Motorex 622 Racing baby 56ml

  8.20
  Λιπαντικό υψηλής απόδοσης χρησιμοποιούμενο στους αγώνες δρόμου για όλες τους τύπους  αλυσίδας. Εξαιρετικά ανθεκτικό στη φυγόκεντρο δύναμη, το νερό και τις υψηλές θερμοκρασίες. 100% συνθετικό.
  Μικρή φιάλη των 56ml η οποία αναγομώνεται από τις μεγάλες για να μπορείτε να την έχετε πάντοτε μαζί σας.

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Πριν τη χρήση ανακινήστε καλά. Εφαρμόστε μικρή ποσότητα σε καθαρισμένη αλυσίδα (MOTOREX POWER CLEAN). Αφήστε να δράσει.

   

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Περιέχει Βουτένιο, Πολυμερές με 2-μεθυλο-1-προπένιο, Υδρογονάνθρακες, C7-C9, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλοαλκάνια,  Υδρογονάνθρακες, C6-C7, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλοαλκάνια, <5% n-εξάνιο, Υδρογονάνθρακες, C15-C2, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλοαλκάνια, <0.03% αρωματικές ουσίες. Η222-229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Η315 Προκαλεί ερεθοσμό του δέρματος. Η412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Ρ102 Φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Ρ103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Ρ210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. Ρ251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Ρ211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. Ρ410+Ρ412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50C / 122F.  Ρ501 Απορρίψτε το περιεχόμενο / περιέκτη σύμφωνα με τις τοπικές / περιφερειακές/ εθνικές / διεθνείς διατάξεις.

  Κέντρο δηλητηριάσεων 210 779 3777

 • Motorex Fuel Stabilizer 125ml

  8.50
  Προστασία κατά της οξείδωσης καυσίμου. Βοηθά στη σταθεροποίηση του καυσίμου κατά τη χειμερινή περίοδο, δεσμεύει επίσης το νερό και προστατεύει το σύστημα από τη σκουριά και τη διάβρωση. Κατάλληλο για συστήματα βενζίνης και ντίζελ. Με αποτέλεσμα που διαρκεί μέχρι έξι μήνες.
  • Προστασία κατά της γήρανσης για καύσιμα.
  • Βελτιώνει τη συμπεριφορά εκκίνησης.
  • Προστατεύει το σύστημα καυσίμου.
  • Δεσμεύει το νερό.
  • Aυξάνει την προστασία από τη διάβρωση.

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Προσθέστε στη δεξαμενή καυσίμου. Μετακινήστε ελαφρά το όχημα ή τον εξοπλισμό για να εξασφαλίσετε την πλήρη ανάμειξη. Με αποτέλεσμα που διαρκεί μέχρι έξι μήνες.

  Αναλογία ανάμιξης: 1 λίτρο: 250 λίτρα. Περιεκτικότητα: 125 ml για μοτοσυκλέτες (περίπου 30 l). 250 ml για επιβατικά οχήματα (περίπου 60 l).
  Χωρητικότητα : 125 ml

   

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Περιέχει Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, προπαν-2-όλη. Η225 Πολύ εύφλεκτο υγρό και ατμός. Η319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Η336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Η304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και εισόδου στις αναπνευστικές οδούς. Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Ρ102 Φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Ρ103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Ρ210 Μακριά από θερμότητα / θερμές επιφάνειες /σπινθήρες , γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Ρ301+Ρ310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Ρ303+Ρ361+Ρ353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα σε νερό στο ντους. Ρ305+Ρ351+Ρ338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Ρ405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Ρ501 Απορρίψτε το περιεχόμενο / περιέκτη σύμφωνα με τις τοπικές / περιφερειακές/ εθνικές / διεθνείς διατάξεις.

  Κέντρο δηλητηριάσεων 210 779 3777

 • Στικ σιλικόνης Silicone Motorex 75ml

  9.50

  Προϊόν φροντίδας για  καουτσούκ με εφαρμογέα αφρού.
  Εφαρμογή: Εφαρμόστε το προϊόν φροντίδας καουτσούκ ομοιόμορφα στα λάστιχα της πόρτας
  Επαναλάβετε τη διαδικασία, εάν είναι απαραίτητο

 • Spray καθαρισμού Power Clean Motorex

  9.90

  Καθαρίζει και διαλύει ακόμη και τις πιο επίμονες ακαθαρσίες. Αφαιρεί λάδια, γράσα, πίσσα, κ.λπ. Δεν διαβρώνει καουτσούκ, πλαστικό ή το χρώμα.

 • Spray αλυσίδας κίνησης Motorex 622 Adventure 200ml

  10.90

  Λιπαντικό αλυσίδας για μοτοσυκλέτες  Dual-sport.

  – Λιπαντικό αλυσίδας, ειδικά σχεδιασμένο για τις απαιτήσεις των σύγχρονων μοτοσυκλετών.
  – Δοκιμασμένο σε Ο-ring και X-ring αλυσίδες.
  – Αδιάβροχη, εξαιρετικά κολλητική μεμβράνη λίπανσης.
  – Ανθεκτικό σε υψηλή πίεση.
  – Δράση κατά της φθοράς της αλυσίδας.
  – Χαμηλή πρόσφυση σε ακαθαρσίες

   

  ΜΕΓΕΘΟΣ: 200ml

   

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Πριν τη χρήση ανακινήστε καλά. Εφαρμόστε μικρή ποσότητα σε καθαρισμένη αλυσίδα (MOTOREX POWER CLEAN). Αφήστε να δράσει.

   

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Περιέχει Βουτένιο, Πολυμερές με 2-μεθυλο-1-προπένιο, Υδρογονάνθρακες, C7-C9, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλοαλκάνια,  Υδρογονάνθρακες, C6-C7, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλοαλκάνια, <5% n-εξάνιο, Υδρογονάνθρακες, C15-C2, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλοαλκάνια, <0.03% αρωματικές ουσίες. Η222-229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση.

  Κέντρο δηλητηριάσεων 210 779 3777

 • Motorex Fuel Stabilizer 250ml

  11.00
  Προστασία κατά της οξείδωσης καυσίμου. Βοηθά στη σταθεροποίηση του καυσίμου κατά τη χειμερινή περίοδο, δεσμεύει επίσης το νερό και προστατεύει το σύστημα από τη σκουριά και τη διάβρωση. Κατάλληλο για συστήματα βενζίνης και ντίζελ. Με αποτέλεσμα που διαρκεί μέχρι έξι μήνες.
  • Προστασία κατά της γήρανσης για καύσιμα.
  • Βελτιώνει τη συμπεριφορά εκκίνησης.
  • Προστατεύει το σύστημα καυσίμου.
  • Δεσμεύει το νερό.
  • Aυξάνει την προστασία από τη διάβρωση.

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Προσθέστε στη δεξαμενή καυσίμου. Μετακινήστε ελαφρά το όχημα ή τον εξοπλισμό για να εξασφαλίσετε την πλήρη ανάμειξη. Με αποτέλεσμα που διαρκεί μέχρι έξι μήνες.

  Αναλογία ανάμιξης: 1 λίτρο: 250 λίτρα. Περιεκτικότητα: 125 ml για μοτοσυκλέτες (περίπου 30 l). 250 ml για επιβατικά οχήματα (περίπου 60 l).
  Χωρητικότητα : 250 ml

  ΚΙΝΔΥΝΟΣ

  Περιέχει Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, προπαν-2-όλη. Η225 Πολύ εύφλεκτο υγρό και ατμός. Η319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Η336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Η304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και εισόδου στις αναπνευστικές οδούς. Ρ101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Ρ102 Φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Ρ103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Ρ210 Μακριά από θερμότητα / θερμές επιφάνειες /σπινθήρες , γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Ρ301+Ρ310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Ρ303+Ρ361+Ρ353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα σε νερό στο ντους. Ρ305+Ρ351+Ρ338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Ρ405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Ρ501 Απορρίψτε το περιεχόμενο / περιέκτη σύμφωνα με τις τοπικές / περιφερειακές/ εθνικές / διεθνείς διατάξεις.

  Κέντρο δηλητηριάσεων 210 779 3777

 • Motorex Diesel improver 250ml

  11.20

  Το Diesel improver της Motorex είναι ένα πρόσθετο πετρελαίου που καθαρίζει και προστατεύει ολόκληρο το σύστημα καυσίμου καθώς επίσης βελτιώνει την προστασία από τη διάβρωση. Το πρόσθετο αυξάνει τη λιπαντική επίδραση του καυσίμου. Η κετανίνη βελτιώνει την ευκολία ανάφλεξης, με αποτέλεσμα την καλύτερη καύση και την ευκολότερη εκκίνηση του κινητήρα σε κρύες συνθήκες.

  Για όλα τα οχήματα με κινητήρα ντίζελ και μονάδες με ή χωρίς υπερτροφοδότηση, φίλτρα σωματιδίων ντίζελ και SCR.

  ΕΦΑΡΜΟΓΗ

  Προσθέστε στη δεξαμενή καυσίμου. Μετακινήστε ελαφρά το όχημα ή τον εξοπλισμό για να εξασφαλίσετε την πλήρη ανάμειξη.

  Αναλογία ανάμιξης: 1 : 250 , δοχείο 250 ml για επιβατικά οχήματα (περίπου 60 l).

   

  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  – βελτιώνει τις ψυχρές εκκινήσεις
  – SCR και δοκιμασμένο με φίλτρο σωματιδίων
  – βελτιστοποιεί την καύση
  – αποτελεσματική αντιδιαβρωτική προστασία
  – αυτο-ανάμειξη
  – αποτρέπει τις εναποθέσεις

 • Spray καθαρισμού φρένων Motorex Power Brake Clean

  11.30

  SPRAY καθαρισμού φρένων. ∆εν επηρεάζει τις τσιμούχες της δαγκάνας ή τα σωληνάκια των φρένων. Απομακρύνει όλες τις βρομιές. (Λάδια, γράσα, σκόνες, κατάλοιπα).

 • Λάδι μοτοσυκλέτας Motorex 4T 4-Stroke 20W/50 ημισυνθετικό, 1lt

  11.70
 • Spray Motorex Intact 50 500ml

  11.80

  Λιπαίνει αποτελεσματικά όλα τα κινούμενα μέρη. Ιδανικό για να προστατεύει μεταλλικές επιφάνειες και εργαλεία. Αφήνει ένα πολύ αποτελεσματικό προστατευτικό φιλμ. Απομακρύνει το νερό για μεγαλύτερη προστασία κατά της διάβρωσης.

   

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  Το δοχείο είναι υπό πίεση. Προστατέψτε το από την ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασίες πάνω από 50C / 122F. Μετά τη χρήση μην ανοίξετε το δοχείο απότομα ή μη το βάλετε στη φωτιά. Μην ψεκάζετε πάνω σε φλόγα ή πάνω σε καυτά αντικείμενα, κρατήστε το δοχείο μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μακριά από παιδιά. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Περιέχει: Προπάνιο, βουτάνιο.

  Κέντρο δηλητηριάσεων 210 779 3777

Αρχίστε να πληκτρολογείτε και πατήστε το πλήκτρο Enter για αναζήτηση

Καλάθι Αγορών